SPLOŠNI POGOJI - NAGRADNA IGRA

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

1. Nagradno igro organizira in izvaja Ta Balkanika, s sedežem ul. Moše Pijada 41, 2000 Maribor, z namenom promocije turistične agencije.

2. V nagradi lahko sodelujejo uporabniki družbenega omrežja Facebook in Instagram, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • So polnoletni državljani Republike Slovenije oziroma polnoletne osebe, ki imajo stalno ali začasno bivališče v Republiki Sloveniji in sprejemajo pravila te nagradne igre,
  • K nagradni igri vsak posameznik lahko pristopi le enkrat, organizator pa si pridržuje pravico, da sodelujočega, ki ne ravna v skadu s pravili, izloči iz sodelovanja.
  • Organizator nagradne igre iz sodelovanja v nagradni igri lahko izloči osebo zaradi neprimernih in žaljivih komentarjev, ter spodbujanja kakršnekoli oblike nestrpnosti, izključeni pa bodo tudi tisti, ki poskušajo do nagrade priti na nepošten in manipulativen način ali pa nastopajo v imenu tretjih oseb.  
  • Organizator lahko kadarkoli igro prekine ali odpove, oziroma spremeni pogoje nagradne igre, o čemer sodelujoče obvesti. Pravila nagradne igre veljajo za vse sodelujoče.
  • Po zaključku nagradne igre bo organizator z elektronskim žrebanjem izbral dobitnika nagrade, ki bo o tem obveščen z objavo v komentarju nagradne igre ter v zasebnem sporočilu Facebook strani TA Balkanika.
  • S prevzemom nagrade se nagrajenec strinja s pogoji potovalnega aranžmaja in splošnimi pogoji poslovanja potovalne agencije. Nagrajenec je dolžan v roku treh dneh od prejema zasebnega sporočila posredovati svoje osebne podatke (ime in priimek, naslov, tel. številka), in sicer v zasebnem sporočilu na FB strani TA Balkanika. V kolikor v navedenem roku svojih podatkov ne posreduje in ne potrdi prejema nagrade, se šteje, da nagrade ne želi prejeti ter s tem izgubi pravico do nje. V organizatorjevi presoji je odločitev, ali nagrado v tem primeru podeli komu drugemu. Nagrade ni možno zamenjati ali izplačati v gotovini, prav tako je ni možno prenesti na tretjo osebo.
  • Rezultati nagradne igre so dokončni, pritožba nanje ni možna.
  • Sodelujoči v nagradi igri soglašajo z zbiranjem, obdelovanjem in hranjenjem osebnih podatkov v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, organizator nagradne igre pa lahko osebne podatke uporablja izključno za namene, za katere so bili pridobljeni.

S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženec zavezuje k spoštovanju določil splošnih pogojev sodelovanja v nagradni igri, ki so za časa trajanja nagradne igre objavljeni na spletni strani TA Balkanika (https//www.balkanika.si).

Nagradna igra ni sponzorirana, izvedena ali kakorkoli povezana z družbenimi omrežji Facebook in Instagram, izključni organizator in sponzor nagradne igre je Turistična agencija Balkanika, Biljana Ribič s.p.